Robotyzacja i automatyzacja w Polsce

Automatyzacja i robotyzacja to procesy, które niosą wymierne korzyści dla każdego zakładu produkcyjnego. Przekładają się one pozytywnie na jego aspekt finansowy, ale i gospodarczy. Przedsiębiorstwo, które zainwestuje w te nowoczesne rozwiązania jest w stanie znacznie ograniczyć lub wyeliminować straty związane z transportem czy oczekiwaniem na produkcję danego detalu.

Zwiększenie konkurencyjności na rynku, maksymalizacja wydajności i efektywności produkcji przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów logistycznych to obecnie główne wytyczne każdego zakładu produkcyjnego. W ich osiągnięciu pomocne mogą być nowoczesne i innowacyjne technologie, wspierające automatyzację i robotyzację. Ich celem jest odciążenie pracowników w zakresie pracy fizycznej, dzięki innowacyjnym maszynom i robotom.

Robotyzacja

Robotyzacja w Polsce nadal pozostaje na dużo niższym poziomie niż w innych krajach europejskich. Wejście w tym zakresie na wyższy poziom będzie trudne do osiągnięcia jeszcze przez co najmniej kilka lat, co może przekładać się na znaczny spadek konkurencyjności na rynku. Wielu polskich przedsiębiorców zastanawia się nad zasadnością wdrożenia robotyzacji, zwłaszcza ze względu na duży koszt, a także niepewność czy przyniesie dodatkowe korzyści ekonomiczne. Wdrożenie tego rozwiązania wiąże się na pewno z zwiększeniem zysku. Inwestycja w roboty powoduje, że zwiększa się wydajność produkcji, a co za tym idzie koszty zrobotyzowanych stanowisk zwracają się. Takie działania przynoszą korzyści ekonomiczne, a tym samym poprawiają pozycję rynkową firmy. Istotny jest też aspekt wizerunkowy – kontrahenci zrobotyzowanego przedsiębiorstwa oceniają je jako nowoczesne i godne zaufania. Dla klientów z kolei ważne jest też bezpieczeństwo, jakie zapewnia użycie robotów. Inną obawą w tym zakresie jest zastąpienie przez roboty pracy człowieka. W procesie robotyzacji nie chodzi o całkowitą redukcję etatów. Niektóre zadania wykonywane przez ludzi mogą zostać przejęte przez roboty, co powinno skutkować wzrostem wydajności i bezpieczeństwa obsługi. Pamiętajmy, o tym, że roboty są szczególnie przydatne na tych odcinkach produkcji, gdzie praca człowieka może być niebezpieczna lub zwyczajnie monotonna. Udział człowieka w procesie produkcji ma więc wspierać technologię. Wymaga to podnoszenia kompetencji technicznych tych pracowników, czego efektem jest wzrost ich wartości na rynku pracy. Roboty zwiększają bezpieczeństwo pracowników, również w wymiarze utrzymania stanowiska pracy. Zwiększony zysk przedsiębiorstwa pozwala na utrzymanie bądź zwiększanie załogi.

Automatyzacja

Duża część przedsiębiorców, zwłaszcza tych z mniejszych zakładów wychodzi z założenia, że produkcja małoseryjna nie wymaga wdrożenia automatyzacji. Nic bardziej mylnego. Proces ten to nie tylko usprawnienie produkcji, dzięki której możliwe jest zwiększenie wolumenu wytwarzanych produktów w jednostce czasu, ale również większa elastyczność przy zmianach w produkcji. Dla użytkownika wiąże się to z wieloma korzyściami, m.in. ze względu na niską cenę wytwarzanego komponentu zachowując przy tym najwyższą jakość obróbki. Wynika to z większej wydajności gniazda produkcyjnego w zakresie zamówień wielkoseryjnych bądź większej elastyczności w produkcji, kiedy detale różnią się od siebie i wymagane są częste przezbrojenia urządzenia. Inwestując zarówno w zautomatyzowanie produkcji wielkoseryjnej, jak i małoseryjnej przedsiębiorca nie musi martwić się o brak kadry pracowniczej, ponieważ to maszyny w dużej mierze przejmują pracę nad procesem produkcyjnym. Korzyści z zastosowania automatyzacji jest znacznie więcej. Dużą zaletą jest na pewno znaczna oszczędność, wynikająca ze ograniczenia kosztów składowania i logistyki materiałowej. Cały proces jest przyjazny dla środowiska, co w obliczu dzisiejszych założeń produkcyjnych, niezwykle pozytywnie wpływa na postrzeganie firmy.

 

Artykuł powstał we współpracy z https://laserfiber.tech